Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista för arbetslivsinriktad rehabilitering
dokumentnummer TNC 97
utgivningsår 1995
utgåvenr 1
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av Föreningen Svensk Företagshälsovård, Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Socialstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetslivsfonden, Telia AB och TNC.
sekretariatskommentar UDK 331.82; 364.4. 2012-06-12: En del strykningar har gjorts ur ordlistan till följd av ändringar på socialförsäkringsområdet.
antal termposter 63
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Försäkringskasseförbundet
utgivare
organisation Arbetslivsfonden
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC