Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Hexabromcyklododekan (HBCDD) och tetrabrombisfenol A (TBBPA)
dokumentnummer Rapport Nr 3/06
utgivningsår 2006
ställe Ordlista, s.115–116
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen