Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet – ett bättre samarbete ger högre utbyte
dokumentnummer RiR 2010:26
utgivningsår 2011
ställe Bilaga 1 Ordlista, s. 101–103
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Riksrevisionen