Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Klimatinsatser utomlands – statens köp av utsläppskrediter
dokumentnummer RiR 2011:8
utgivningsår 2011
ställe Ordlista, s. 101–104
antal termposter 31
 
utgivare
organisation Riksrevisionen