Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Det makroekonomiska underlaget i budgetpropositionerna
dokumentnummer RiR 2006:23
utgivningsår 2006
ställe Bilaga 1 Termer, begrepp, förkortningar, s. 55–58
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Riksrevisionen