Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Hanteringen av mängdbrott – en kärnuppgift för polis och åklagare
kortform av titel Hanteringen av mängdbrott
dokumentnummer RiR 2010:10
utgivningsår 2010
ställe Bilaga 1: Vissa begrepp och definitioner, s. 63
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen