Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Regelförenklingar för företag
dokumentnummer RiR 2004:23
utgivningsår 2004
ställe 1.5 Förtydligande av vissa begrepp, s. 12–13
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen