Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vem styr den elektroniska förvaltningen?
dokumentnummer RiR 2004:19
utgivningsår 2004
ställe 1.4 Begreppsförklaringar, s. 14
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Riksrevisionen