Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård
dokumentnummer RiR 2004:9
utgivningsår 2004
ställe 2.2 Begrepp, s. 18–19
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Riksrevisionen