Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Internationell skattekontroll. Skatteverkets informationsutbyte med andra länder
kortform av titel Internationell skattekontroll
dokumentnummer RiR 2006:7
utgivningsår 2006
ställe Bilaga 1 – Några begrepp, s. 41–43
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Riksrevisionen