Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Världsläget – diplomaternas rapporter till UD
dokumentnummer Rapport 2002/03:13
utgivningsår 2002
ställe Ordlista, s. 8
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksrevisionen