Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skydd mot korruption i statlig verksamhet
dokumentnummer RiR 2006:8
utgivningsår 2006
ställe 1.5 Begreppet korruption, s. 15
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Riksrevisionen