Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Regeringens uppföljning av överskottsmålet
dokumentnummer RiR 2006:27
utgivningsår 2006
ställe Bilaga Termer, begrepp, förkortningar, s. 51–55
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Riksrevisionen