Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Regeringens skatteprognoser
dokumentnummer RiR 2007:5
utgivningsår 2007
ställe Bilaga 1 Begrepp och definitioner, s. 42–44
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Riksrevisionen