Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Krisberedskap i betalningssystemet. Tekniska hot och risker
kortform av titel Krisberedskap i betalningssystemet
dokumentnummer RiR 2007:28
utgivningsår 2007
ställe 1.7 Några centrala begrepp i rapporten, s. 18
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Riksrevisionen