Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Regeringen och krisen – regeringens krishantering och styrning av samhällets beredskap för allvarliga samhällskriser
kortform av titel Regeringen och krisen
dokumentnummer RiR 2008:9
utgivningsår 2008
ställe 1.7 Några begrepp i rapporten, s. 17
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Riksrevisionen