Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i TeliaSonera
dokumentnummer RiR 2008:12
utgivningsår 2008
ställe Definitioner, s. 58–60
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Riksrevisionen