Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg
dokumentnummer RiR 2008:21
utgivningsår 2008
ställe 1.5 Förklaring till vanliga begrepp, s. 17–19
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Riksrevisionen