Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Analys av den svenska marknaden för energitjänster
dokumentnummer ER 2011:06
utgivningsår 2011
utgåvenr Dnr 00-10-6567, RB Uppdrag 13
ställe 2.2 Begreppet energitjänst
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Energimyndigheten