Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2011:914
utgivningsår 2011
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet L1