Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Trafikverkets tekniska råd Bro
kortform av titel TRVR Bro 11
dokumentnummer TRV publ nr 2011:086
utgivningsår 2011
ställe Bilaga 102 Definitioner, s. 126–136
antal termposter 99
 
utgivare
organisation Vägverket
utgivare
organisation Trafikverket