Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skogsstatistisk årsbok
utgivningsår 2011
ställe Begrepp och definitioner, s. 234–235
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen