Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation. Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder
kortform av titel Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation
dokumentnummer PTS-ER-2011:26
utgivningsår 2011
utgåvenr 11-6395
ställe 2 Aktörerna och begreppen, s. 22–26
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
utgivare
organisation None