Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Bemålad sten inom svensk kulturmiljövård. En studie av färg som ytskydd och kulturhistoria inom svensk stenkonservering och restaurering
kortform av titel Bemålad sten inom svensk kulturmiljövård
utgivningsår 2011
ställe Terminologi, s. 37–38
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet
utgivare
organisation None