Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)
överordnad titel Excerpter ur Riksarkivets författningssamling
dokumentnummer RA-FS 2009:1
utgivningsår 2009
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Riksarkivet