Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering
överordnad titel Excerpter ur Riksarkivets författningssamling
dokumentnummer RA-FS 2006:4
utgivningsår 2006
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Riksarkivet