Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Trängselskatt
utgivningsår 2006
ställe Kieliviesti 1/2006
antal termposter 93
 
utgivare
organisation Sverigefinska språknämnden
utgivare
organisation Språkrådet