Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kemiska vapen – hot, verkan och skydd
dokumentnummer FOI orienterar, nummer 2, 2002
utgivningsår 2002
ställe Ordlista, s. 85–87
antal termposter 43
 
utgivare
organisation FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut