Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage
kortform av titel Om avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2009:58
utgivningsår 2009
utgåvenr Serie GEN
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen