Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare
kortform av titel Om brandskydd, branddetektering och brandsläckning
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2009:98
utgivningsår 2009
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 60
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen