Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om beredskap för räddningsinsatser samt räddningstjänst på flygplats
kortform av titel Om beredskap för räddningsinsatser
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2010:29
utgivningsår 2010
utgåvenr Serie AGA
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen