Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan
kortform av titel Om prestandasäkerhet vid flygning
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2011:114
utgivningsår 2010
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen