Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet
kortform av titel Om avgifter inom luftfartsområdet
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2011:81
utgivningsår 2011
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 51
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen