Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd för flygningar från tredje land till svenska flygplatser
kortform av titel Om flygningar från tredje land
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2011:111
utgivningsår 2011
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen