Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften
kortform av titel Om obemannade raketer
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2011:110
utgivningsår 2011
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen