Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg
kortform av titel Om godkännande av spåranläggning
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2010:115
utgivningsår 2010
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen