Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av allmänna flygplatser
kortform av titel Om igångsättningsstöd för användning av allmänna flygplatser
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2010:28
utgivningsår 2010
utgåvenr Serie GEN
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen