Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
kortform av titel Om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2009:93
utgivningsår 2009
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen