Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Termlista från KB
utgivningsår 2011
utgåvenr Version 1
bakgrund I den här termlistan finns rekommendationer om hur ett slags övergripande begrepp kan och bör hanteras vid Kungliga Biblioteket (KB). Syftet är att man inom de olika enheter och avdelningar som utgör KB:s verksamhet ska ha en gemensam terminologi när man kommunicerar internt mellan enheter och avdelningar liksom externt med olika intressenter. Arbetet med termlistan har bedrivits inom en arbetsgrupp vid KB med terminologstöd av TNC. Arbetsgruppen har bestått av representanter med olika kompetenser och verksamhetsområden inom KB. Till arbetsgruppen knöts också tidigt en referensgrupp med personer från andra verksamhetsområden inom KB. Termlista från KB bör kunna komma hela bibliotekssektorn, främst samverkansbiblioteken, till godo.
sekretariatskommentar TNC har medverkat i utarbetandet av KB-termlistan.
antal termposter 27
 
utgivare
organisation Kungliga Biblioteket