Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Modellreferensdokument: Riktlinjer för framtagandet av LRIC bottom up- och top down-modellerna
dokumentnummer DNR 02-2257/23
utgivningsår 2002
ställe Bilaga 3 Termordlista, s: ; s. 7, 9
sekretariatskommentar Reviderad 2011.
antal termposter 48
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen