Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel De mindre postoperatörernas verksamheter. Vilka alternativ finns till Posten i Sverige?
kortform av titel De mindre postoperatörernas verksamheter
dokumentnummer PTS-ER-2009:20
utgivningsår 2009
utgåvenr 08-8827/32
ställe Bilaga 3 Ordlista, s.
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
utgivare
organisation None