Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Träbyggnadsordlista
dokumentnummer TNC 60
utgivningsår 1975
utgåvenr 1
bakgrund Ordlistan är en revidering av TNC 23 "Träteknisk ordlista" som kom ut 1953, som kompletterades med termer inom bl.a. det byggnadstekniska området. I ordlistearbetet deltog representanter för Svenska Träforskningsinstitutet, Snickerifabrikernas Riksförbund, AB Armerad Betong, Träinformation, Svenska Träskyddskommittén, BSAB och Sven Tyrén AB. Termernas motsvarigheter på engelska, tyska och franska togs fram i samarbete med Träinformations lokalkontor eller systerorganisationer i de olika länderna.
sekretariatskommentar UDK 694
antal termposter 621
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC