Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om tuberkulinundersökning av nötkreatur, svin, får, getter och kameldjur
kortform av titel Saknr K 62
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2003:33
utgivningsår 2003
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk