Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2010 samt återrapportering enligt 2011 års regleringsbrev
dokumentnummer Dnr 2011-05-31 ÅM-A 2010/1867, 2011/0111; Dnr EA-902-6475/10; RKP A-102-122/11
utgivningsår 2011
ställe s. 3
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Åklagarmyndigheten