Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Narkotika. Farlighetsbedömning av narkotikapreparat. Rekommendationer för straffvärdebedömning. Promemoria
kortform av titel Narkotika
dokumentnummer RättsPM 2009:1 (ersätter 2005:17)
utgivningsår 2010
utgåvenr Upplaga 5
ställe Bilaga 2, ordlista, s. 142–145
antal termposter 73
 
utgivare
organisation Åklagarmyndigheten