Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor
kortform av titel Om verksamhet med acceleratorer
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:27
utgivningsår 2008
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten