Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2008:6) om stöd för att öka arealen ädellövskog
kortform av titel Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2008:7) om stöd för åtgärder för att bevara och utveckla skogens mångfald
överordnad titel Excerpter ur Skogsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer SKSFS 2009:1
utgivningsår 2009
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen