Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skogsstyrelsens föreskrifter om produktion för saluföring, saluföring samt införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial
överordnad titel Excerpter ur Skogsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer SKSFS 2002:2
utgivningsår 2002
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen