Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skogsstyrelsens allmänna råd till 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och 6 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
överordnad titel Excerpter ur Skogsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer SKSFS 2000:1
utgivningsår 2000
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen