Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skogsstyrelsens föreskrifter om virkesmätning
överordnad titel Excerpter ur Skogsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer SKSFS 1999:1
utgivningsår 1999
ställe Bilaga 1, s. 9–14
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 95
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen